Bemutatkozás

Az Agrárminisztérium a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) tagjaként az agrárgazdaság hitelezési folyamatait, a környezet állapotát, valamint az erdő- és vadgazdálkodás helyzetét bemutató statisztikai adatokat gyűjt, állít elő, illetve publikál. Az Agrárminisztérium az agrárgazdaság helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

1. Agrárhitelezés

Az agrárgazdasági hitelekkel kapcsolatos statisztikák valamennyi agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak, és bemutatják a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve a gazdasági szervezetek teljes hitelállományát és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hiteleinek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.

2. Környezeti statisztika

A környezeti statisztikai adatok egyrészt mérőállomások adatai alapján számszerűsítik a levegő károsanyag-tartalmát, másrészt a védett természeti területek nagyságáról adnak éves gyakoriságú tájékoztatást.

3. Erdészeti statisztika

A Nemzeti Földügyi Központ által gyűjtött erdészeti adatok a nettó fakitermelést,-feldolgozást és értékesítést, az ahhoz kapcsolódó árbevételt, valamint erdészeti gazdálkodáshoz köthető tevékenységek díjait mutatják be évenként. Az erdészeti adatok között emellett megtalálhatóak erdőterület, fakitermelés, erdőfelújítás és -telepítés statisztikák is, amelyek az Országos Erdőállomány Adattárból átvett adatokból származnak, valamint erdőkár statisztikák, amelyek elsődleges forrása az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer.

4. Vadgazdálkodási statisztika

A vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak, és a vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

Elérhetőség:

A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a felhasználók a következő E-mail címen kérhetnek tájékoztatást: ClwLmay9MWUTUJiw3YWdyYXJzdGF0aXN6dGlrYUBhbS5nb3YuaHU=

Egyedi adatkérés:

A szervezeten kívüli felhasználóknak lehetőségük van egyedi, a honlapon nem publikált szerkezetben való adatkérésre. Amennyiben ez a kérés jelentős többletmunka ráfordítást igényel, a Minisztérium a mindenkori önköltség-számítási szabályzatának megfelelő költségtérítést kér. Az egyedi adatkérések teljesítésének határideje 10 munkanap, ami nagy terjedelmű adatkérések esetében egy alkalommal meghosszabbítható. Az adatkérést elektronikusan az uiZr2DjYWdyYXJzdGF0aXN6dGlrYUBhbS5nb3YuaHU= e-mail címen lehet jelezni.

Menü

Főoldal

Navigáció